Logo Na cały Głos

Kontakt

Dane kontaktowe:

Zespół ewangelizacyjny "Na cały Głos"
Pelplin, woj. pomorskie
Diecezja Pelplińska
https://nacalyglos.pl

Media społecznościowe:

https://www.facebook.com/nacalyglos
https://www.youtube.com/user/nacalyglos

Prowadzenie zespołu:

ks. Zbigniew Gełdon
e-mail: zbigniewgeldon@gmail.com
tel.: +48 661-444-664

Ofiary na rozwój zespołu można wpłacać na konto:

Bank Spółdzielczy w Skórczu o/Pelplin
Nr konta: 33 8342 0009 2000 2150 2000 0001
Z dopiskiem: "Cegiełka na zespół"