Logo Na cały Głos

Fundacja Na cały Głos

Główny przedmiot działalności fundacji to popularyzacja muzyki i działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność muzyczna, oświatowa, kulturalna, medialna, radiowa, dobroczynności. Ważnym celem jest także popularyzacja muzyki kościelnej i ewangelizacyjnej, edukacja patriotyczno - historyczna, krzewienie kultury muzycznej, w tym regionalnej i ludowej. Fundacja działa także w zakresie edukacji medialnej. Wspiera działalność artystyczną i edukacyjną młodzieżowego zespołu wokalno - instrumentalnego "Na cały Głos", który krzewi wartości chrześcijańskie. Fundacja istnieje od marca 2018 r. jednak zespół "Na cały Głos", którego założyciele zainicjowali powstanie fundacji i wchodzą w skład zarządu, istnieje od 2011 roku.

Fundacja - Na cały Głos

Osiągnięcia fundacji:

"Przystań - Warsztaty dla duszy" - jest to wydarzenie kulturalne skierowane do młodzieży z północnej Polski, które w atrakcyjny dla młodzieży sposób łączyło ze sobą przestrzeń duchowego wzrostu z zakorzenieniem w kulturze i kształtowaniem tożsamości Polaka. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 1,5 tys. osób. W programie znalazły się m.in.: interaktywne gry terenowe, warsztaty muzyczne, warsztaty regionalne Krajny, Kaszub i Kociewia, koncert zespołu "Na cały Głos" i "Nieboskłonni", spotkanie z aktorką - Dominiką Figurską, zwiedzanie zespołu pocysterskiego w Pelplinie. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Biskupa Pelplińskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego, Wojewody Pomorskiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz patronatami Medialnymi TVP Gdańsk, Radia Głos, ogólnopolski Tygodnik Niedziela.

Produkcja autorskiego Musicalu "Przebudzenie" - wyjątkowego spektaklu pokazującego czym jest patriotyzm. Wydarzenie stworzył zespół artystów we współpracy ze zrekrutowanymi w tym celu wolontariuszami, którzy weszli w głąb historii regionu i wyrazili ją na scenie. Głównym celem musicalu jest włączenie się w obchody 100 - lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Szukając przystępnej formy dotarcia do społeczeństwa, nie tylko lokalnego, ale także spoza regionu, w tym młodzieży, studentów oraz osób o ograniczonym dostępie do kultury (ze wsi i terenów zdegradowanych nawałnicą z 2017 roku) chcemy zaprezentować w formie musicalu dynamiczną lekcję patriotyzmu i historii Polski. Gra aktorska, przejmująca muzyka, nowoczesna scenografia w formie wizualizacji na ekranach ledowych ma na celu sprowokować do myślenia współczesnego człowieka, który często nie potrafi określić czym jest dla niego patriotyzm i miłość do Ojczyzny.

Radiowa Akademia Młodzieżowa - ma na celu zwiększenie kompetencji młodzieży w zakresie odbioru i tworzenie mediów, przygotowanie do świadomego odbioru i twórczego korzystania ze środków masowego przekazu oraz pobudzenie do kreowania środowiska lokalnego. W ramach projektu został zrealizowany cykl szkoleń z zakresu edukacji medialnej dla młodzieży z terenów wiejskich, przygotowujący do dziennikarza radiowego z zakresu: zasad kreowania wizerunku w mediach, etyki mediów, przeprowadzania wywiadów, reportażu i montażu dźwięku. Zajęcia odbywały się pod okiem profesjonalnych dziennikarzy w studiu Radiowym. Projekt zakończył się przygotowaniem, montażem i emisją autorskiej audycji radiowej.