piątek, 24, luty 2012

Rekolekcje wielkopostne połączone z warsztatami muzycznymi w Skórczu

Rekolekcje wielkopostne + warsztaty muzyczne - Skórcz 24 - 26.02.2012 r.

W czasie Wielkiego Postu słyszymy wezwanie Pana do pełnienia dobrych czynów. Jakie to czyny? To modlitwa, post i jałmużna. Te trzy ważne, dobre czyny nie są jedynie miarą wielkopostnej ascezy, lecz przede wszystkim są sprawdzianem praktycznej miłości i taki koloryt - koloryt miłości - nadają chrześcijańskiej pokucie.

Tak, to był piękny czas, który nawet zaowocował utworzeniem hymnu naszego zespołu pt. "Na cały głos".

piątek, 24, luty 2012

Realizacja: Seweryn Sildatk