Radiowy zespół ewangelizacyjny „Na cały Głos”zaśpiewał kolędy Księdzu Biskupowi Diecezjalnemu Ryszardowi Kasynie w piątek, 21 grudnia 2012 roku.

Przy okazji przedświątecznych życzeń była zespół mógł poznać się z nowym Pasterzem Diecezji Pelplińskiej i porozmawiać o nowych planach muzyczno – ewangelizacyjnych.

Więcej zdjęć na www.radioglos.pl

Realizacja: Seweryn Sildatk