Niezwykłą modlitwą uwielbienia 19 listopada zakończono Rok Miłosierdzia w diecezji pelplińskiej.

Ponad dwugodzinne spotkanie połączyło adorację Najświętszego Sakramentu, śpiew, medytację Słowa Bożego i świadectwa wiary. Modlitewny koncert przygotował, prowadzony przez wicedyrektora Radia Głos ks. Zbigniewa Gełdona, zespół wokalno-instrumentalny "Na cały głos", który tego dnia obchodził 5-lecie swojej działalności.

Na zakończenie Roku Miłosierdzia i z okazji Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana 19 listopada odbył się bazylice katedralnej w Pelplinie „Wieczór chwały”.

Ponad dwugodzinne spotkanie przyjęto jako modlitewną formę podziękowania Bogu za łaski obecnego czasu w Kościele a także za pięć lat działalności wokalno-instrumentalnego zespołu „Na cały głos”. Ponad trzydziestu młodych muzyków, jako wolontariusze, funkcjonują przy diecezjalnej rozgłośni Radiu Głos w Pelplinie.

Rozpoczynając koncert modlitewny dyrektor Radia Głos ks. prałat dr Ireneusz Smagliński zauważył, że „Słowo Boże jest również narzędziem uwielbienia Boga, czego przykładem są Psalmy”. Kapłan dodał, że „trzeba, aby to Słowo rozbrzmiewało we wspólnocie Ludu Bożego na bazie wiary i w najpiękniejszej formie”. Założyciel Radia Głos stwierdził, że zespół przygotował ten wieczór, „aby nie człowiekowi stawiać pomnik, ale Temu, który jest Stwórcą. Uwielbić Najwyższe Piękno za dzieła, których dokonuje przez ludzi”. Dodał, że „To jest nasza odpowiedź na dokonującą się detronizację Jezusa we współczesnym świecie, w którym kościoły zamienia się na hotele, restauracje czy na sale koncertowe”.

Wprowadzając w program spotkania twórca i szef zespołu „Na cały głos” ks. Zbigniew Gełdon zaznaczył, że zespół jest prawdopodobnie jedyną taką grupą przy diecezjalnym radiu w Polsce. „Dzisiaj największe brawa należeć się będą Bogu i Jego Matce – Maryi, którą czcimy w wizerunku Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej, uznawanej za Królową Nowej Ewangelizacji Europy”, mówił dalej wicedyrektor Radia Glos i dodał: „odkryliśmy, że nie koncerty, oklaski czy sława dają szczęście, ale Bóg, którego znajdujemy w Kościele jako wspólnocie”. Ks. Gełdon zachęcał: „zapraszamy was, by wspólnie z Bogiem odkryć na nowo, jak On działa w naszym życiu”. W ten sposób kierownik zespołu zapowiedział, że w pierwszej części wieczoru rozbrzmiewać będą piosenki przeplatane świadectwem członków zespołu oraz ich rodziców, które ukażą owoce budowania wspólnoty ludzi rozkochanych w muzyce i w dziełu nowej ewangelizacji. Drugą część wieczoru wypełniła adoracja Najświętszego Sakramentu połączona ze śpiewem i medytacją opartą na wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa.

Tradycyjna na koncertach zespołu „na cały głos” bogata oprawa muzyczna, scenografia i imponujące oświetlenie sprawiły, że obszerna katedra wypełniła się po brzegi. Obecni byli biskupi diecezji pelplińskiej, księża, przedstawiciele rządu, władze samorządowe oraz bardzo wiele młodzieży.

Na zakończenie biskup pelpliński Ryszard Kasyna podkreślił, że obserwacja świata uczy, jak „niektóre królestwa powstają, inne upadają, jeszcze  inne poszerzają swoje granice, czasami kosztem sąsiadów, a jedyne królestwo, które trwa, to Królestwo Boże”. Hierarcha przypomniał, że to Królestwo rozwijać się może  w sercu człowieka, który jest „otwarty na Boga, kiedy żyje Słowem Bożym, przykazaniami i kocha”. W tym kontekście biskup wyraził uznanie dla pięcioletniej działalności zespołu „Na cały głos” i życzył, żeby trwała ona przez dalsze długie lata.

Fororeportaż >>

Realizacja: Seweryn Sildatk