Wspieraj nas

Fundacja

Galerie zdjęć

Wszechmogący Boże, który jesteś prawdziwym ratunkiem i szczęściem człowieka – przyzywamy w modlitwie Twojej pomocy. Jako wspólnota ewangelizacyjna, przez wspólny śpiew i modlitwę chcemy nieść Ciebie światu. Prosimy Ciebie o wytrwałość w dążeniu do świętości.

Pomnażaj naszą wiarę, która pozwoli nam zmieniać świat, nawracać tych, którzy nie są jeszcze oświeceni Twoją łaską. Prosimy wlej w nasze serca miłość, abyśmy mogli nią płonąć i rozpalać serca napotkanych ludzi. Utwierdzaj nadzieję w sens wspólnie podejmowanego trudu dla dzieła Nowej Ewangelizacji.

Te trudności, które zostaną postawione na naszej wspólnej drodze do wieczności łączymy z ofiarą cierpienia Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. W naszej modlitwie kierujemy ku Tobie prośbę o to, byśmy byli jednością, by wśród nas nie było rozłamów, żebyśmy razem na cały głos oddawali Tobie chwałę i cześć. Prosimy Ciebie o to przez ręce naszej patronki, Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. Maryjo – błagamy wstawiaj się za nami do Pana Boga, by wysłuchał nasze najszczersze prośby.
Matko Boża Trzykroć Przedziwna – módl się za nami x3

Amen

Realizacja: Seweryn Sildatk